Kasuki with kimono and his favorite toys

Retrato Kasuki con kimono y juguetes preferidos

Kasuki with kimono and his favorite toys.

Oil on linen.
Private collection.
Paris